Sunday, August 23, 2020

Thời xưa, tivi 14 inch đã bô bô khắp xóm. Thời nay, 55 inch còn chả thèm xem 😂

Thời xưa, tivi 14 inch đã bô bô khắp xóm. Thời nay, 55 inch còn chả thèm xem 😂

- Trích phim: Không Phải Trò Đùa

No comments:

Post a Comment

Nhìn không chán mắt