Thursday, July 16, 2020

Xanh mướt một màu

Bất chấp nắng mùa hè như đổ lửa cây cối vẫn xanh mướt một màu.


Thật là tuyệt vời ông mặt trời!

style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="1538853008">

No comments:

Post a Comment

Nhìn không chán mắt