Tuesday, July 14, 2020

Anh âý thật tuyệt vời

Mặc những lời nói ngoài tai như "người nghèo lại đi lo cho người nghèo", Anh Thắng đã hồi sinh hàng chục chiếc xe tặng cho người nghèo, tiếp thêm động lực cho những người khó khăn hơn mình.
Nguồn:https://www.facebook.com/tintucvtv24/


style="display:block"
data-ad-format="autorelaxed"
data-ad-client="ca-pub-7421653222181531"
data-ad-slot="7382013103">

No comments:

Post a Comment

Nhìn không chán mắt