Tuesday, August 20, 2019

Kiểu xì mũi và lấy ráy tai cho con cực dị của các ông bố!Xem đừng cười nhé.


Đừng có dại dột mà bắt chiếc làm theo cách của các ông bố trong video này nhé!Đó là những công việc cần có kiến thức chuyên môn của các bác sỹ đấy,không có chuyên môn đừng có mà bắt chước kẻo ảnh hưởng sức khỏe của con trẻ đó!


2 comments:

Nhìn không chán mắt